Връщане и замяна

 

Поръчаните артикули, може да бъдат отказани, върнати или заменени само в следните случаи:

1. Ако доставените артикули не съответстват на поръчаните от клиента. Приема се, че е налице несъответствие и може да бъде одобрено връщане или замяна само ако изпратеното растение е различен сорт от поръчания от клиента. В този случай то се подменя в срок до 48 часа след направената заявка от клиента и след връщането на грешния артикул. 

2. Клиентът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на растенията, ако същите са повяхнали, погинали или изкоренени в момента на получаването им.

3. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни от получаването и при условие, че поръчаните артикули бъдат върнати във вида, в който са получени, без да бъдат ползвани - упоменато е в чл. 55 от ЗЗП. Куриерските услуги са за сметка на клиента и се извършват чрез куриерска фирма Еконт.

4. Ако не е спазен срокът, обявен за доставка.

5. Връщането на суми по заплатени по банков път заявки се извършва в 14-дневен срок. Срокът започва да тече след като получим върнатите от клиента артикули и след предоставянето на банкова сметка от клиента по имейл. Куриерските услуги са за сметка на клиента и се извършват чрез куриерска фирма Еконт.

6. Разходите по връщане на отказана и невзета поръчка е за сметка на клиента.

7. Във всички случаи, описани във чл. 50, чл. 51, чл. 54 и чл. 55 от ЗЗП и чл. 4 от ЗЕТ.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати артикулите от направената от него заявка.